Οι Στόχοι μας

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι Νοτίου Ευρώπης έχει θέσει τους εξής στόχους:

  • Να φέρει στο προσκήνιο την εκπαίδευση που έχει ως προσανατολισμό τις αξίες,
  • Να ενώσει τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης στις αξίες, σε ένα κοινό όραμα,
  • Να εστιάσει σε μία παγκόσμια στρατηγική και ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης για την ανάκτηση μιας «υγιεινής διατροφής» για το σώμα, το νου και την ψυχή, αρχίζοντας από την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, σε συνδυασμό με προγράμματα για τους γονείς,
  • Να ενδυναμώσει τους δασκάλους, υποστηρίζοντας τη σημασία και την υπεροχή του επαγγέλματός τους,
  • Να βρει τρόπους για να προσφέρει στα παιδιά μας το όραμα της Ομορφιάς, της Αλήθειας και της Καλοσύνης, έτσι ώστε οι έμφυτες τάσεις τους να αποκαλυφθούν και να αναπτυχθούν, αγγίζοντας την ανώτερη έκφρασή τους.

Μια δια βίου διαδικασία μάθησης

Η πραγματική εκπαίδευση δεν συνδέεται μόνο με το σχολείο – είναι μια δια βίου διαδικασία μάθησης και πρέπει να υποστηρίζεται από όλους τους κοινωνικούς τομείς· όχι σαν ένα πολιτικό ζήτημα, αλλά σαν μια συνολική κοινωνική μέριμνα και ευθύνη. Στοχεύοντας στην ευημερία όλων των ανθρώπων, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σάτυα Σάι Νοτίου Ευρώπης καθοδηγείται από το όραμα για ένα νέο κόσμο, το οποίο θα καταστεί δυνατό χάρη σε μία νέα επίγνωση, σύμφωνα με την οποία, η αρμονία, η ειρήνη και η αγάπη θα κυριαρχήσουν και η ζωή θα γίνει ένας επίγειος παράδεισος.


  • Ενημερωτικό Δελτίο

  • Σεμινάρια