Η Ουσιώδης Διαφορά

«Επιθυμώντας να προσφέρει στο γιο του, Σβετακέτου, την ιδέα και τη γεύση της Αλήθειας, ο σοφός Ουντάλακα Αρούνι έστειλε το αγόρι να φέρει έναν κόκκινο καρπό από το δέντρο μπάνυαν. Όταν το αγόρι προσκόμισε τον καρπό, ο πατέρας τού είπε: ‘Κόψ’ τον στη μέση’. Ο γιος έκανε όπως τον ορμήνεψε. ‘Τι υπάρχει μέσα;’ ρώτησε ο πατέρας. ‘Υπάρχουν αμέτρητοι σπόροι’. ‘Πάρε ένα σπόρο και κόψε τον στη μέση’, είπε ο πατέρας του παιδιού.Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια και υπομονή, ο Σβετακέτου κατόρθωσε να κόψει ένα μικροσκοπικό σπόρο. ‘Τι υπάρχει μέσα του;’ ρώτησε ο πατέρας. ‘Δεν υπάρχει τίποτα μέσα, πατέρα». ‘Μα, παιδί μου, ένα δέντρο σαν κι αυτό δεν μπορεί να μεγαλώσει από το τίποτα’. ‘Στ’ αλήθεια, πατέρα, δεν υπάρχει τίποτα’. ‘Αυτό που ονομάζεις “τίποτα”, είναι κάτι που δεν μπορούν να δουν τα μάτια. κάτι αόρατο, μέσα από το οποίο γεννιέται αυτό το πελώριο δέντρο. Και αυτό το κάτι είναι η δύναμη, είναι το αόρατο πνεύμα που διαπερνάει τα πάντα και είναι η ρίζα του οτιδήποτε υπάρχει.» - Ουπανισάδα Τσαντόγκυε

Η SSEHV αποσκοπεί στη διαμόρφωση της συνολικής προσωπικότητας του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο λεπτά επίπεδα της ανθρώπινης έκφρασης και επίγνωσης. Η ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε, να καταλαβαίνουμε και να εκφράζουμε τον εαυτό μας μπορεί να βελτιωθεί και να εκλεπτυνθεί στο σωματικό, συναισθηματικό, ψυχικό και διανοητικό επίπεδο. Εκτός αυτού, υπάρχει μια βαθύτερη μορφή επίγνωσης που μπορούμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε, να καλλιεργούμε και να υπακούμε. Αυτή η μορφή επίγνωσης συνδέεται με την πνευματική πλευρά της ανθρώπινης φύσης, αυτήν που κάποιες φορές αποκαλούμε «Καρδιά» ή Συνείδηση, η οποία ανοίγει το δρόμο για νέες μορφές διερεύνησης και εξέτασης. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η SSEHV ξεχωρίζει για την πνευματική της θεώρηση: δεν παρέχει μόνο γνώση που έρχεται από «έξω», αλλά επιθυμεί να βγάλει προς τα έξω – απ’ ευθείας από την εσωτερική πηγή – την ενυπάρχουσα γνώση. Ο Σάτυα Σάι λέει, ότι «η πνευματικότητα απαιτεί την αναγνώριση των πολλαπλών δυνατοτήτων που εκδηλώνονται στον άνθρωπο, οι οποίες εκπορεύονται από το Πνεύμα και όχι από το νου ...». Στη συνέχεια, λέει, ότι «Πνευματικότητα σημαίνει ‘κάνω τον άνθρωπο να εκδηλώσει τη θεότητα μέσα του’. Πνευματικότητα είναι η συνειδητοποίηση τού ρόλου του Πνεύματος στην καθημερινή ζωή».    

Η SSEHV δεν ανήκει σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα και εναρμονίζεται με όλους τους πολιτισμούς και τα θρησκευτικά πιστεύω. Η ουσία της και η οικουμενική σημασία της μπορούν να συγκριθούν με τη δυνητική ενός μικρού κουκουτσιού. όταν τον φυτέψουμε σε κάποιο χώμα του τόπου μας, θα βλαστήσει και θα δώσει ζωή σ’ ένα Δέντρο SSEHV, το οποίο θα ανθίσει σε αρμονία με το περιβάλλον του, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του.

  • Ενημερωτικό Δελτίο

  • Σεμινάρια