Ανθρώπινες Αξίες

Υπάρχει μια οργανική σχέση μεταξύ των ανθρωπίνων αξιών και της ανθρώπινης προσωπικότητας. Η νοητική/ψυχική ευτυχία απορρέει από την ειρήνη, η ειρήνη απορρέει από την αγάπη, η αγάπη συνδέεται με τη μη-βία, η μη-βία είναι αποτέλεσμα της ενάρετης συμπεριφοράς, η ενάρετη συμπεριφορά δεν νοείται χωρίς την αλήθεια. Έτσι, οι πέντε αξίες της αγάπης, της ειρήνης, της μη-βίας, της ενάρετης συμπεριφοράς και της αλήθειας, που αντιπροσωπεύουν πέντε κύριες πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας, είναι πέταλα του ιδίου άνθους.

Οι αξίες της Αλήθειας, της Αρετής, της Ειρήνης, της Αγάπης και της Μη-βίας, διερευνώνται σταδιακά, χάρη σ’ ένα φάσμα όψεων των αξιών.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε παρακμή επειδή η ζωή δεν έχει ισορροπία.  Εάν προωθήσουμε τις Ανθρώπινες Αξίες, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατάλληλη αρμονία στη ζωή.»


ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η οικουμενικότητα που χαρακτηρίζει την SSEHV, της επιτρέπει να προσαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα σπουδών, αποτελεί δε σημείο συνάντησης για τις τρέχουσες τάσεις της εκπαίδευσης που έχουν ως προσανατολισμό τις αξίες. Επιπλέον, υποστηρίζει την Οικουμενική Διακήρυξη περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (άρθρο 26 – 10 Δεκεμβρίου 1948), η οποία λέει:

"Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τις φυλετικές ή θρησκευτικές ομάδες, και να προάγει τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης."


  • Ενημερωτικό Δελτίο

  • Σεμινάρια