Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις Ανθρώπινες Αξίες

Η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις Ανθρώπινες Αξίες (Σάτυα Σάι EHV) είναι ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στις ανθρώπινες αξίες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά κάθε πολιτισμού και θρησκευτικής πεποίθησης.

Η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις Ανθρώπινες Αξίες καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες, καθώς εστιάζεται στους νέους όλου του πλανήτη και αναδεικνύει τις αξίες που είναι έμφυτες στον καθένα.

Αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια βελανιδιά, πρέπει πρώτα να φυτέψουμε ένα βελανίδι.

Η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι στις Ανθρώπινες Αξίες είναι δομημένη απλά· προάγει και καλλιεργεί οικουμενικές Ανθρώπινες Αξίες, που είναι κοινές σε κάθε κουλτούρα και θρησκεία ήδη από αμνημονεύτων χρόνων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι η ακλόνητη πεποίθηση, ότι πραγματική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία δια βίου μάθησης, ότι η συγκέντρωση είναι η ουσία της εκπαίδευσης και η διάπλαση του χαρακτήρα το αποτέλεσμα. Επίσης, ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου μπορεί να προσεγγίσει την τελειότητα μέσω ενός σπονδυλωτού προγράμματος ολοκληρωμένης μάθησης, επιτυγχάνοντας έτσι την έκφραση του πλήρους δυναμικού της.

Ακριβώς όπως οι τεράστιες βελανιδιές φυτρώνουν μέσα από μικροσκοπικά βελανίδια, αν θέλουμε η ειρήνη και η ευτυχία να επικρατήσουν στην κοινωνία μας, είναι απαραίτητο να εκθέσουμε τα παιδιά μας στα υψηλότερα ιδανικά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα ανθίσει ο ευγενέστερος χαρακτήρας τους, καθώς θα μεγαλώνουν, για να εξελιχθούν σε στοργικούς και υπεύθυνους ενήλικες, που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ζωής με ευρηματικότητα, θετικότητα και εσωτερική δύναμη.

Η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι δεν αποσκοπεί απλά και μόνο να εξοπλίσει τους νέους μας με τις απαραίτητες δεξιότητες και πληροφορίες για να κερδίσουν τα προς το ζην. προσπαθεί να το επιτύχει με την απαραίτητη κατανόηση της ηθικής, των αρχών και της πνευματικότητας. Υιοθετώντας μια συνολική εκπαιδευτική αντίληψη που είναι λιγότερο υλιστική και λιγότερο επικεντρωμένη στην απόκτηση μιας δουλειάς, στρέφεται κυρίως στην ανάπτυξη του χαρακτήρα, την ανάκτηση της ανθρωπιάς και της εγγενούς αξίας της ζωής. Με αυτό τον τρόπο, ελπίζει να συμβάλει στην καλλιέργεια ενός νέου προτύπου στην εκπαίδευση, ικανού να παρέχει ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και να εμπνέει θάρρος, αυτοπεποίθηση και ιδανικά στη νεολαία μας, στοιχεία που είναι αναγκαία στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Το μέλλον του κόσμου μας εξαρτάται από την συνειδητότητα των ανθρώπων της.

Η Εκπαίδευση Σάτυα Σάι δεν είναι η μόνη που προσπαθεί να προωθήσει ένα σύστημα εκπαίδευσης βασισμένης σε αξίες. Υπάρχουν πολλές αντίστοιχες και αξιέπαινες προσπάθειες διεθνώς. Η «Φιλοσοφία μέσα στην Τάξη» συνδέει την εκπαίδευση με την ανθρώπινη αναζήτηση της Αλήθειας· η «Ενσυναίσθηση μέση στην Τάξη» συνδέει την εκπαίδευση με την ανθρώπινη αναζήτηση της Αγάπης. Η έρευνα που διεξάγεται σχετικά με προγράμματα συγκέντρωσης και διαλογισμού στα σχολεία, σε συνδυασμό με νέες δεξιότητες για τη θετική διαχείριση των συναισθημάτων, συνδέουν την εκπαίδευση με την ανθρώπινη αναζήτηση της Ειρήνης. Παράλληλα, όλες οι εμπειρίες πάνω στην εκπαίδευση των αξιών αποσκοπούν σε μια ποιότητα ζωής που να βασίζεται σε αρχές και ηθική, συνδέοντας με αυτό τον τρόπο τη σχολική εκπαίδευση με την αξία της Αρετής.

«Η πραγματική εκπαίδευση δεν μαθαίνει απλά το παιδί πώς να κερδίζει τα προς το ζην. Του δίνει τα εφόδια να ζήσει τη ζωή του.» -Σάτυα Σάι

  • Ενημερωτικό Δελτίο

  • Σεμινάρια